Algemene voorwaarden:

-Angels touch Evy ( Evy Many) Btwnr: 0701 776 588 adres: luyssenstraat 48 3724 vliermaal- kortessem, doet haar werk met hart en ziel en zal altijd respect tonen naar haar klanten. Ze geeft haar cursussen, readings, healings en coaching met heel veel liefde.  Ze houd dan ook enkele regels hoog in vaandel.

 

-Angels touch Evy (Evy Many)  verwacht dat een cursist , respect heeft voor alle mede-cursisten die een cursus bij Angels touch Evy ( Evy Many) volgen . zij behoud zich alle recht om cursisten die medecursisten pesten, uit de groep te zetten op staande voet, zonder het bedrag van de cursus terug te betalen. Pesterijen of andere onrespectvolle dingen van welke vorm ook, worden bij Angels touch Evy (Evy Many) niet geduld.  Angels touch Evy (Evy Many) zal haar klanten en cursisten dan ook altijd met geduld en respect behandelen.  Een ieder is uniek en heeft al dan niet een andere aanpak nodig. Daar word allemaal rekening mee gehouden voor zover het zich toelaat.

 

-Als de cursus, healing, reading, coaching, niet kan doorgaan mits ziekte of andere redenen, van Angels touch Evy ( Evy Many) , zal er een nieuwe datum worden vastgelegd vanaf het moment dat het mogelijk is.

 

-Bij een aanmelding van een online cursus , van Angels touch Evy (Evy Many), wordt het te betalen bedrag voor de hele cursus op voorhand betaald. Er zal in geen enkel geval het betaald bedrag terug gevorderd kunnen worden.

 

-Bij een cursus op verplaatsing van Angels touch Evy (Evy Many) , wordt het cursus geld ook in 1 keer betaald en er kan ook in geen geval  een deel of het volledige bedrag van de cursus teruggevorderd worden. Dit om zuiver te werken en ook klanten met een zuivere intentie te kunnen ontvangen, die deze cursus met hart en ziel willen volgen. Mits je een les niet aanwezig zou kunnen zijn, kan je de les altijd inhalen op een ander moment, in een andere groep.  Indien je dit niet wil respecteer ik je keuze maar word het bedrag van die les niet terug gegeven. Angels touch Evy (Evy Many) werkt met volledige cursussen en niet per les.

 

-In zeer uitzonderlijke gevallen, zal Angels touch Evy (Evy Many) toelaten om in 2 keer een aangekochte cursus laten betalen. Of met een afbetalingsregeling, mocht het te betaalde bedrag echt niet in 1 keer kunnen worden betaald. 

 

-Er wordt in geen geval een cursus gekopieerd van Angels touch Evy (Evy Many) zonder toestemming van Angels touch Evy ( Evy Many) , niet door particulieren en niet door vennootschappen en mensen met een zakelijke onderneming . kortom door niemand die een cursus bij haar volgt. Mochten we merken dat dit wel gebeurd, zal Angels touch Evy (Evy Many) gerechtelijke stappen ondernemen.

 

-Angels touch Evy ( Evy Many) is niet verantwoordelijk voor de gezondheid van de personen, of vennootschappen of mensen met een zakelijke onderneming, die een cursus volgen bij haar. De cursussen zijn een mooie aanvulling op de reguliere zorg. Maar bij medische klachten voor aanvang van de cursus dient men eerst een reguliere arts te bezoeken. Angels touch Evy ( Evy Many) is geen arts of psycholoog, zij geeft enkel een aanvulling op reguliere zorg. Angels touch Evy (Evy Many)  is in geen enkel geval aansprakelijk voor de medische toestand waar de klant zich in bevind voor, tijdens of na de cursus, of webinar die de klant volgt, of reading , healing of coaching die de klant bij Angels touch Evy (Evy Many) ontvangen heeft. In alle gevallen is zij niet aansprakelijk.

 

-tijdens een cursus op verplaatsing is Angels touch Evy ( Evy Many) niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal. De spullen van de klant,  zal de klant zelf goed in het oog moeten houden zoals de handtas, en waardevolle spullen. Mocht het zijn dat Angels touch Evy ( Evy Many) zelf iets opmerkt, zal zij hier zeker gevolg aan geven, en de nodige stappen  ondernemen.  

 

- met het boeken van een reading of healing, staat je afspraak vast. wens je plots een andere datum, kom je achterop de lijst, ook al zijn we maanden verder. er word in geen geval terug betaald.  afspraken dienen geannuleerd te worden 24 uren op voorhand. zo niet mag Evy een factuur sturen met het bedrag van de reading en / of healing, voor de onnodige kosten en tijd zij hierin gestoken heeft.

 

 

-Angels touch Evy ( Evy Many) verwacht dat haar klanten eerlijk zijn, en respect voor haar hebben. Zoals zij dat ook naar haar klanten heeft.